Usługi

Windykacja

Doradztwo windykacyjne

Wsparcie w procesie windykacji długów i zobowiązań oraz w zapobieganiu bezprawnej windykacji w stosunku do Klienta.

 
Windykacja

Analiza

Przeprowadzamy analizę stanu sprawy i sytuacji majątkowej dłużnika — pozwala nam to określić prawdopodobieństwo oraz możliwe scenariusze spłaty należności.

Monity

Wspieramy Klienta w procesie odzyskiwania należności — wykonujemy monity telefoniczne do dłużnika oraz kierujemy do niego wezwania do zapłaty.

Działania polubowne

Podejmujemy niezwłoczne działania na drodze polubownej i formalnoprawnej, zmierzające do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym:

  • reprezentowanie w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami,
  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę,
  • reprezentowanie wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych oraz monitoring ich przebiegu.

Wsparcie

W szczególnie wymagających sprawach kontaktujemy się i organizujemy spotkanie informacyjne z naszymi zaufanymi partnerami udzielającymi wsparcia prawnego w zakresie:

  • konstruowania szczegółowej strategii windykacyjnej,
  • zaplanowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży lub zakupu wierzytelności,
  • usługi anty-windykacji, czyli wszelkich czynności służących zapobieganiu nieuzasadnionej lub bezprawnej windykacji.
 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się