Usługi

Prawnik

Doradztwo prawne

Analiza problemu prawnego oraz organizacja spotkań z podmiotami świadczącymi pomoc prawną w odpowiednim zakresie.

 
Prawnik

Analiza

Przeprowadzamy dokładną i wielowymiarową analizę sytuacji prawnej Klienta oraz wskazujemy najlepsze strategie i metody działania.

Doradztwo

Zapewniamy obsługę oraz doradztwo prawne w wielu dziedzinach (między innymi prawo: gospodarcze, finansowe, handlowe, cywilne, zamówień publicznych oraz e-commerce), dzięki czemu interesy Klienta zostają w sposób stały zabezpieczone.

Wsparcie

Udzielana przez Goodwill Consulting pomoc prawna może mieć charakter doraźnych jednorazowych konsultacji, jak również ciągłego wsparcia prawnego. Oferujemy pomoc prawną:

 • dotyczącą przygotowywania pism, dokumentów i wniosków,
 • w sprawach sądowych i pozasądowych,
 • w mediacjach i negocjacjach.

Klientom korzystającym z pakietów zapewniamy pomoc prawną w postaci nielimitowanych konsultacji telefonicznych, mailowych bądź w biurze Goodwill Consulting, podczas umówionych wcześniej spotkań.

Klientom indywidualnym korzystającym z Pakietu Basic zapewniamy:

 • konsultacje i opinię odnośnie podpisywanych przez Klienta umów (np. z instytucjami finansowymi, najemcami etc.),
 • wsparcie prawne w sporach reklamacyjnych.

Klientom biznesowym korzystającym z Pakietu Basic Firma oferujemy:

 • wsparcie prawne w sporach reklamacyjnych
 • projektowanie, analizę i opiniowanie umów,
 • zakładanie spółek, sporządzanie projektów umów i statutów spółek oraz regulaminów ich organów,
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych, wsparcie procesów decyzyjnych zarządów spółek kapitałowych, szkolenia pracowników i/lub współpracowników przedsiębiorców w zakresie obowiązujących na ich stanowiskach regulacji prawnych,
 • wsparcie w zakresie prawa pracy — pomoc prawną dotycząca zarówno kwestii indywidualnych, jak również związanych z restrukturyzacją całych zakładów pracy, w szczególności: sporządzanie projektów umów, pism i regulaminów, a także reprezentowanie Klienta w procesach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, rozstrzyganie sporów z pracownikami,
 • pomoc w windykacji należności pieniężnych, analizę stanu sprawy oraz sytuacji majątkowej dłużnika, kierowanie wezwań do zapłaty oraz wykonywanie monitów telefonicznych do dłużnika,
 • podejmowanie kroków na drodze polubownej i formalnoprawnej, zmierzających do odzyskania pieniędzy od dłużników, w tym: reprezentowanie Klienta w negocjacjach z dłużnikami/wierzycielami; prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę; reprezentowanie wierzycieli/dłużników w postępowaniach egzekucyjnych oraz monitoring ich przebiegu.

Klientom korzystającym z opcji Prawnik Max zapewniamy specjalistyczne wsparcie w nielimitowanym wymiarze godzin oraz pełną i stałą opiekę prawną.

Kredyty frankowe

Zajmujemy się pomocą w odzyskiwaniu nadpłat na walutowych umowach kredytowych w euro lub franku szwajcarskim:

 • Przeprowadzamy audyt umowy celem sprawdzenia czy zawiera klauzule abuzywne,
 • Na podstawie dokumentów z Banku dokonujemy wyliczeń nadpłat, które powstały na umowie kredytowej,
 • Sporządzamy wezwanie do zapłaty i przesyłamy do Banku,
 • W pełni prowadzimy proces Klienta i reprezentujemy go przed Sądem,
 • Prócz odzyskiwania nadpłat na walutowych umowach kredytowych również zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie pobranych składek na poczet Ubezpieczeń Niskiego Wkładu Własnego.

Początkowo sprawdzamy umowę Klienta oraz oceniamy, czy kwalifikuje się do walki z Bankiem. Zajmujemy się tylko takimi sprawami, które wiemy, że możemy wygrać. Obecnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw wspierając Frankowiczów. Na swoim koncie posiadamy również pozytywne i prawomocne wyroki dla naszych Klientów, dzięki czemu, doskonale wiemy, jaką drogę i strategię objąć przy kolejnych rozprawach w Sądzie.

Prowadzimy również mediacje i ugody w kwestii walutowych umów kredytowych. Nasi prawnicy, doradzą również, co zrobić, aby zatrzymać bieg przedawnienia, gdyż należy pamiętać, iż przy kredytach hipotecznych w euro i we franku szwajcarskim liczy się czas działania.

Rodo

Przeprowadzamy pełny proces związany z wdrożeniem zaleceń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25.05.2018 r. Działania obejmują 3 główne etapy:

 • Audyt przedwdrożeniowy,
 • Wsparcie eksperckie w zakresie prawnym i organizacyjno- procesowym
 • Szkolenie pracowników.
 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się