Usługi

Odszkodowania

Doradztwo w zakresie odszkodowań

Analiza dokumentacji, informacja prawna o potencjalnych roszczeniach oraz wskazanie zasadności i toku postępowania.

 
Odszkodowania

Analiza

W ramach doradztwa odszkodowawczego wspieramy Klienta w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi i pomagamy uzyskać należne mu świadczenia w jak najkrótszym czasie. We wstępnym etapie zapoznajemy się i szczegółowo analizujemy dokumentację dotyczącą szkody, aby doradzić Klientowi najlepszą strategię postępowania.

Informacja

Przygotowujemy kompleksową informację prawną na temat potencjalnych roszczeń, wraz z oceną i wskazaniem zasadności prowadzenia oraz toku postępowania przeciwko sprawcy szkody lub towarzystwu ubezpieczeń.

Wsparcie

W ramach doradztwa odszkodowawczego organizujemy również dla Klientów spotkania informacyjne z podmiotami świadczącym specjalistyczną pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych — zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przed sądami powszechnymi.

 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się