Usługi

Inwestycje

Doradztwo inwestycyjne

Audyt stosowanych dotychczas oraz dopasowanie, dostarczanie lub wskazywanie nowych rozwiązań inwestycyjnych.

 
Inwestycje

Audyt

Doradztwo inwestycyjne rozpoczynamy od przeprowadzenia gruntownego audytu taktyk dotychczas stosowanych przez Klienta — określamy ich potencjalne szanse i zagrożenia, prognozujemy zyski i wskazujemy strategie optymalizacyjne.

Analiza

Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z bieżącą sytuacją Klienta, możemy przeanalizować oraz zaproponować nowe strategie inwestycyjne dopasowane do jego możliwości, potrzeb i oczekiwań.

Szacowanie ryzyka

Ważnym elementem naszego doradztwa inwestycyjnego jest szacowanie realnego poziomu ryzyka inwestycji oraz rzetelne przedstawienie go Klientowi.

Rozwiązania

W ramach konsultingu inwestycyjnego dostarczamy bądź wskazujemy konkretne, dopasowane indywidualnie rozwiązania z zakresu:

 • depozyty złotowe i walutowe, lokaty, konta oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje korporacyjne,
 • fundusze inwestycyjne,
 • polisy inwestycyjne,
 • akcje,
 • rachunki maklerskie, rachunki forex,
 • start–upy,
 • nieruchomości,
 • surowce,
 • inwestycje alternatywne.
 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się