Usługi

Energia

Usługi konsultingowe

Audyt cen energii elektrycznej lub gazu ziemnego, przygotowanie oferty dostarczenia tych mediów na korzystniejszych warunkach.

 
Energia

Audyt

Przeprowadzamy profesjonalny i wszechstronny audyt dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

Optymalizacja

Analizujemy i porównujemy zgromadzone w procesie audytu dane pod kątem dostępności ofert, ich cen oraz wszelkich innych istotnych uwarunkowań.
W przypadku istnienia takiej możliwości, przygotujemy i przedstawimy Klientowi pozwalającą na optymalizację kosztów propozycję dostarczenia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na atrakcyjniejszych niż do tej pory warunkach.

 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się