Questionnaire

Subsidies

  • Najważniejszym aspektem jest zakres inwestycji, jaką Klient chciałby zrealizować. Dofinansowania są na konkretne projekty, dlatego niezbędne jest jasne sprecyzowanie, jakim rodzajem projektów klient byłby zainteresowany. Są to np. projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe lub wyjazdowe na targi. Im klient dokładniej określi, co chce zrobić, tym lepiej.
  • Pozwoli nam nakreślić, czym firma się zajmuje.
  • Poza programami ogólnopolskimi są programy regionalne - dla konkretnych województw lub gmin. Gdy znamy lokalizację firmy, wiemy które programy operacyjne przeszukiwać w poszukiwaniu odpowiednich konkursów.
  • Pozwolą na ustalenie statusu MŚP oraz wskażą, czy firma będzie w stanie "udźwignąć" projekt. Zazwyczaj na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej dołączana jest promesa kredytowa, która "zapewnia", że firma będzie miała pieniądze na finansowanie projektu, do czasu otrzymania dotacji (dotacja pojawia się dopiero na etapie rozliczenia, na podstawie wystawionych faktur).
  • Powiązania mają duże znaczenie przy ustaleniu statusu MŚP, ponieważ dane wszystkich powiązanych przedsiębiorstw są do siebie dodawane. Firma musi być mikro, mała lub średnia, żeby starać się o dotację. W wielu konkursach występuje też uzależnienie procentu wsparcia od wielkości przedsiębiorstwa.
 

How may we assist you?

Contact us