Polityka prywatności

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty.

 

POLITYKA COOKIES (CIASTECZKA)

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka cookies jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony:  https://goodwillconsulting.pl/

Administratorem danych osobowych jest: Goodwill Consulting Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, lok 111b, NIP: 5213687466,  REGON 360700477,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540558 dalej określonym „Administrator”.

II. Zbierane informacje

  1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
  2. Pliki Cookiem to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
  3. Administrator korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
  4. Niezbędne pliki cookies — pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie.
  5. Wydajnościowe cookies — zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.
  • Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).
  1. W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
  2. Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

 

III. Kontakt

  1. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail: biuro@goodwillconsulting.pl

 IV. Postanowienia końcowe

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej), oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz przepisami je wdrażającymi (w szczególności zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Użytkownik może zgłosić skargę dotyczącą korzystania z plików cookies do naszego Biura na adres e-mail: biuro@goodwillconsulting.pl lub do krajowego organu nadzorczego. 

V. Zmiany Oświadczenia dotyczącego plików cookies

Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian do Oświadczenia dotyczącego plików cookies. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Administrator może powiadomić użytkownika o zmianach i umożliwić mu zmianę ustawień plików cookies. Zaleca się regularne sprawdzanie Oświadczenia dotyczącego plików cookies, co pozwoli użytkownikowi dysponować bieżącą wiedzą o ewentualnych i istotnych zmianach.

 

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się
Szybki kontakt!
+
Wyślij!